บทวิเคราะห์หุ้นรายวันและข้อมูลการลงทุน | หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

Market Outlook

ค้นหาบทวิเคราะห์
Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

ASPS Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

ASPS Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Market Outlook

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Trading ระยะสั้นมีความเสี่ยงสูง ... ซื้อหุ้นดีสะสมระยะยาวเป็นโอกาส   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ภายใต้ภาวะผันผวน ให้ Dividnd Stock ช่วยพยุงพอร์ต   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SAT เด่นภายใต้สงความการค้า ส่วน LH เด่นที่ปันผล   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ปัจจัยภายนอกกดดัน แต่ปัจจัยภายในแข็งแกร่ง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

แรงซื้อไม่ต่อเนื่อง ทำให้ยากที่จะทะลุผ่าน PER 16 เท่า   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลือกหุ้นพื้นฐานแกร่งที่ราคาลงมาเยอะ   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

การยืนเหนือ PER 16 เท่า จำเป็นต้องอาศัยแรงซื้อต่อเนื่อง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ปัจจัยบวกเรื่องการเมือง จะมีน้ำหนักลดลง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SET Index ขึ้นก็ไม่ได้แต่ Downside ก็จำกัด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SET Index มีเหตุอันควรปรับฐานอีกครั้ง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

มูลค่าการซื้อขายที่บางเป็นอุปสรรคในการปรับตัวขึ้น   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

แรงกดดันลดลง แต่ยังไม่หมด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ความเสี่ยงปัจจัยการเมือง อาจกลับเข้ามาสร้างแรงกดดัน   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลือก Domestic Play ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

บริเวณ 1700 – 1710 จะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

แรงกดดันจาก Fund Flow ลด ขณะที่กำไร บจ. หนุน

[Market Outlook]

ยังกำหนด Theme การลงทุนเป็น Domestic Play   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

สัปดาห์นี้ลุ้นทั้ง กำไร 2Q61 และ สงครามการค้า   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

นักลงทุนสถาบันในประเทศ กำหนดทิศทางตลาด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

หาหุ้นปลอดภัย ถือลงทุนระยะยาว   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เป็นภาวะตลาดที่ หาหุ้นลงทุน ง่ายกว่า เลือกหุ้นเก็งกำไร   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลือกหุ้นไทย ที่จะไปกับ บอลโลก

[Market Outlook]

เงื่อนไขที่จะทำให้ Fund Flow ไหลออก เริ่มลดลง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ระดับ 1750 จุดลงมา ทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดี   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

PER ต่ำกว่า 16 เท่า เลือกของดีเข้าพอร์ต   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SET Index 1750 จุด ลงมา เป็นโซนสะสมหุ้นพื้นฐานดี   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ยังไม่เห็นแรงที่จะผลักให้ SET Index ขึ้นไปเหนือ 1800 จุด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เงินบาทอ่อน สะท้อนว่า Fund Flow จะยังไม่เข้า   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ยังไม่พร้อมที่จะขึ้นไปยืนเหนือ 1800 จุด

[Market Outlook]

ลดความเสี่ยงจากภายนอกเลือกหุ้น Domestic & Laggard   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เหตุผลจะชนะอารมณ์ในที่สุด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SET Index ปรับลง ... โอกาสสำหรับนักลงทุนตัวจริง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

กลับมาเลือกหุ้น Domestic Play และ Dividend Play   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

GFPT และ SAPPE   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

BJC, BCH และ INTUCH   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

AH และ UNIQ   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

PTTEP และ TU   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

JWD และ LPH   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

HANA และ STEC   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SIRI และ PTTEP   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SIRI และ IRPC   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

MCS และ SC   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

TASCO และ BANPU   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

BANPU และ STEC   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

INTUCH และ STEC   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SEAFCO และ PLANB   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

PTTEP, INTUCH และ WHA   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ASPS Weekly : WHA, COM7

[Market Outlook]

SEAFCO, TPIPP   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SC, STEC   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

กระแสดี กำไร 4Q60 เด่น เลือก COM7, SAWAD, ERW   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลือก SAWAD และ BJC เป็น Top Picks   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลือก QH และ MINT   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

QH และ VGI   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

BBL และ BDMS   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

COM7 และ PTTEP   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

LPH และ VNG   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

THANI และ VNG   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

TSTH และ LPH   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

INTUCH และ BCH   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

BA, ROBINS และ BCH   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

WHA, COM7   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

MCS, SYNTEC

[Market Outlook]

MCS, ERW และ VGI   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ERW, VGI และ SYNTEC   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

COM7 / SYNTEC กำไร 2Q60 เด่น   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

BEAUTY / SYNTEC กำไร 2Q60 โดดเด่น   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ยังเลือก JWD และเพิ่ม BEAUTY   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลือก JWD และ LH   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ASPS weekly : ชอบ LH กับ SPALI

[Market Outlook]

หุ้นรับเหมาฯ แวดล้อมด้วยปัจจัยบวก   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

Window Dressing   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SET ยังอยู่ใต้กรอบ 1580 จุดต่อไป   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

UNIQ และ BCPG น่าสนใจ   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ปรับขึ้นก็ไม่ไหว แต่ Downside ก็จำกัด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

AIT และ SYNTEC ศักยภาพสูง แต่ราคาต่ำ   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

MCS / VNG ของดีที่ควรมีใน พอร์ต

[Market Outlook]

หลบเข้าหุ้นดี PER ต่ำ   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SET Index มีโอกาสขยับสูงขึ้นแม้จะไม่มาก   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

Earning Yield Gap สิ้นปี 2560 เข้าใกล้ 5%   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ที่ PER ต่ำกว่า 15.50 เท่า น่าสนใจลงทุนระยะยาว   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

รับเหมาก่อสร้าง กลับมา

[Market Outlook]

PTTEP / BDMS ให้ผลตอบแทนดี เดือน เม.ย.   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

พร้อมขึ้นมากกว่าลง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกหนุน CPF / TASCO

[Market Outlook]

หุ้น Market Cap กลาง-เล็ก มีโอกาสดีกว่า   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เน้นหุ้นที่มี Net Gearing ต่ำ/เงินสดสุทธิ หลบดอกเบี้ยขาขึ้น   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

กำไรปี 2559 ตามคาด ปี 2560 EPS Growth 9.55%   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลิอกหุ้น Earning Momentum ดี   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

COM7, TASCO   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ยังขาดแรงหนุน   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เวลาดีสำหรับ Dividend Play   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

แกว่งบริเวณ 1600 จุด

[Market Outlook]

การปรับฐานน่าจะใกล้จบ   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ยังไม่น่าจะทะลุ 1600 จุด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

การปรับฐานระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

หุ้นปันผลเป็นตัวเลือกที่ดีช่วงต้นปี   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลือก GFPT เป็น Top Pick   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ตัวเลือกการลงทุนมีอีกมาก   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เน้นที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

Fund Flow ออกกระทบ SET Index ไม่มาก   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

Downside จำกัด เก็บหุ้นดีเข้าพอร์ต   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SET เป้าหมายปี 2560 อยู่ที่ 1595 – 1600 จุด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ผ่านร้อนผ่านหนาว ... คาดยืนเหนือ 1480 จุดได้   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ยังอยู่ในช่วงปรับฐาน แต่ Downside ไม่มาก   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

คาด SET อยู่ในกรอบ 1480 – 1510 จุด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เป็นปกติมากขึ้น แต่ Upside มีน้อย   [อ่านต่อ]