บทวิเคราะห์หุ้นรายวันและข้อมูลการลงทุน | หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส

Market Outlook

ค้นหาบทวิเคราะห์
Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Asset Allocation

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

ASPS Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

ASPS Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Market Outlook

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Investment Gallery กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุน

[Market Outlook]

Trading ระยะสั้นมีความเสี่ยงสูง ... ซื้อหุ้นดีสะสมระยะยาวเป็นโอกาส   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ภายใต้ภาวะผันผวน ให้ Dividnd Stock ช่วยพยุงพอร์ต   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SAT เด่นภายใต้สงความการค้า ส่วน LH เด่นที่ปันผล   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ปัจจัยภายนอกกดดัน แต่ปัจจัยภายในแข็งแกร่ง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

แรงซื้อไม่ต่อเนื่อง ทำให้ยากที่จะทะลุผ่าน PER 16 เท่า   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลือกหุ้นพื้นฐานแกร่งที่ราคาลงมาเยอะ   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

การยืนเหนือ PER 16 เท่า จำเป็นต้องอาศัยแรงซื้อต่อเนื่อง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ปัจจัยบวกเรื่องการเมือง จะมีน้ำหนักลดลง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SET Index ขึ้นก็ไม่ได้แต่ Downside ก็จำกัด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SET Index มีเหตุอันควรปรับฐานอีกครั้ง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

มูลค่าการซื้อขายที่บางเป็นอุปสรรคในการปรับตัวขึ้น   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

แรงกดดันลดลง แต่ยังไม่หมด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ความเสี่ยงปัจจัยการเมือง อาจกลับเข้ามาสร้างแรงกดดัน   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลือก Domestic Play ที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

บริเวณ 1700 – 1710 จะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

แรงกดดันจาก Fund Flow ลด ขณะที่กำไร บจ. หนุน

[Market Outlook]

ยังกำหนด Theme การลงทุนเป็น Domestic Play   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

สัปดาห์นี้ลุ้นทั้ง กำไร 2Q61 และ สงครามการค้า   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

นักลงทุนสถาบันในประเทศ กำหนดทิศทางตลาด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

หาหุ้นปลอดภัย ถือลงทุนระยะยาว   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เป็นภาวะตลาดที่ หาหุ้นลงทุน ง่ายกว่า เลือกหุ้นเก็งกำไร   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เลือกหุ้นไทย ที่จะไปกับ บอลโลก

[Market Outlook]

เงื่อนไขที่จะทำให้ Fund Flow ไหลออก เริ่มลดลง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ระดับ 1750 จุดลงมา ทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดี   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

PER ต่ำกว่า 16 เท่า เลือกของดีเข้าพอร์ต   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SET Index 1750 จุด ลงมา เป็นโซนสะสมหุ้นพื้นฐานดี   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ยังไม่เห็นแรงที่จะผลักให้ SET Index ขึ้นไปเหนือ 1800 จุด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เงินบาทอ่อน สะท้อนว่า Fund Flow จะยังไม่เข้า   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

ยังไม่พร้อมที่จะขึ้นไปยืนเหนือ 1800 จุด

[Market Outlook]

ลดความเสี่ยงจากภายนอกเลือกหุ้น Domestic & Laggard   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

เหตุผลจะชนะอารมณ์ในที่สุด   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

SET Index ปรับลง ... โอกาสสำหรับนักลงทุนตัวจริง   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

กลับมาเลือกหุ้น Domestic Play และ Dividend Play   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

GFPT และ SAPPE   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

BJC, BCH และ INTUCH   [อ่านต่อ]

[Market Outlook]

AH และ UNIQ   [อ่านต่อ]