ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 70 / 70 ที่นั่ง (เต็ม) คลิก