ปฏิทินกิจกรรม

รูปแบบปฏิทิน
สัมมนา วันที่ สถานที่ ที่นั่ง
คงเหลือ
รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท คอมเซเว่นจำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องเกรซ ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 37 / 70 ที่นั่ง คลิก
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.15-14.30 น. บล.เอเซีย พลัส ห้องบอร์ดรูม ชั้น 11 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ (BTS สถานีช่องนนทรี) 18 / 25 ที่นั่ง คลิก